Kul&Reko Blogg Januari 2021

Fantastiskt, nu är det nästan ett år sedan idén kom upp att göra en Social Plattform där både våra två ideella organisationer samt företag och företagare kunde mötas. Www.kuloreko.org

Vi har kontaktat så gott som alla kommuner i hela Sverige för att öppna upp dörrar till samverkan inom Kultur. Vi har skickat med vår info där de kan hitta oss med hopp om samverkan under 2021.

Vi har skrivit ett e mail till Stadsminister, vi har inte fått svar. Däremot har vi fått svar från ca 1/3 del av alla kommuner. Mestadels säger de att de endast verkar lokalt.

Vi har välkomnat in fler medlemmar. Vi har haft MultiEvent i vår Lokal i Örnsberg med KraftBert som musikproducent alla fredagar i Januari.. Det blev en succée, både för människor som var på plats som alla som var med digitalt.

Leave a Comment

Kul&Reko; Den Sociala Plattform vi hänger på för den Goda Saken Skull! Det är Kul & Reko att hjälpas åt