Julkalender 2020

För femte året i rad;

Julkalender Dag 4. Tryck här

Julkalender Dag 3. Tryck här

Julkalender Dag 2. Tryck här

Julkalender Dag 1 Tryck här

Som alla år vi har haft Julkalendern ihop så värnar vi om att lyfta dem som gör gott i samhället. Julen är ett tillfälle att göra lite extra gott för fler;

Kul&Reko En plats för möte och mer kul, ekonomi och möjligheter för fler.