Kul&Reko

En mötesplats och Plattform för att möta fler och mer i positiv anda. Kultur, Event, Coaching, Entreprenörskap och fler Arbeten och möjligheter.

Vi samverkar, påverkar, medverkar till större, bättre nätverk och förståelse genom utveckling och möten med andra. Målet med plattformen är fler medlemmar och verka för mer medlemsförmåner.

Du som har ett företag eller är entreprenör och vill marknadsföra dig på vår sida kan göra det kostnadsfritt. Du som är egenanställd, artist eller arbetar inom våra områden är välkommen att marknadsföra dig och hitta fler kunder i vår plattform. Det kostar 100 kr per år att vara medlem och ta del av hela vår plattform..

För bra för att vara sant! Kanske det, men vi samlas i alla fall för det goda Saken skull.

Ha Kul, från Oktober 2020 startar vi upp MultiEvent fredagar 17-20 Tryck här

Kul&Reko har 2 egna tjänster. DeVi Coaching och RekoRetreat:

Kul&Reko; Medlemsförmåner

Kul&Reko har egna Coacher

För dig som är medlem på Kul&Reko

Kul&Reko En plats för möte och mer kul, ekonomi och möjligheter för fler.